Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 08 12 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, atur registrat a les OTGs de la ciutat de Barcelona, dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social i estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l'Enquesta de població activa (EPA). La periodicitat és trimestral (per a EPA, INSS) i mensual (per a OTG).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat de Barcelona, de l'ocupació, l'atur registrat a les oficines de treball de la Generalitat, les dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social i l'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional de la Seguretat Social, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: ocupats i aturats per sexe, edat, taxa d'atur

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 13.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/081201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques d'ocupats i aturats per sexe, edat i taxa d'atur corresponents a la ciutat. Conté dades de l'Enquesta de població activa a la ciutat de Barcelona, de treballadors del règim general de la Seguretat Social i règim especial d'autònoms i centres de cotització de Barcelona, així com de moviment laboral registrat: atur i contractació laboral.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Barcelona

Resultats publicats:

Estadístiques del mercat de treball (Internet)

Informes estadístics. Dades bàsiques del món laboral a Barcelona 2010 (Internet i publicació impresa)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

El web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona es visualitza exclusivament amb el navegador Internet Explorer.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.