Saltar al contingut principal

ENQUESTA FRESC (FACTORS DE RISC EN ESCOLARS) DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 01 03 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona realitza enquestes a mostres d'estudiants de secundària per tal de conèixer aspectes relacionats amb la seva salut i estils de vida. Els resultats han servit per construir i avaluar programes educatius d'intervenció.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: les dades sociodemogràfiques, el consum de tabac, alcohol i altres substàncies, salut, estat d'ànim i relacions amb els altres, lleure, alimentació, sexualitat, mobilitat i seguretat viària

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Cost directe estimat: 50.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/090103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques per sexe, edat, nivell socioeconòmic, estructura familiar, país d'origen, estat de salut autopercebut, lesions, benestar i salut mental, relacions amb la família i l'escola, discriminació, maltractament en l'entorn escolar i per Internet, assetjament sexual, maltractaments per part de la parella, esmorzar a casa, sopar davant d'alguna pantalla, insuficiència alimentària, índex de massa corporal. Satisfacció corporal, dieta per aprimar-se, activitat física, ús del mòbil, ús d'Internet, visionat de pantalles, ús del mòbil abans d'anar a dormir, hores de son, consum de tabac, alcohol, cànnabis i cocaïna, policonsum de substàncies, relacions sexuals amb penetració, ús de mètodes anticonceptius, ús de la píndola de l'endemà, mitjà de transport usat per anar a l'escola, ús del cinturó al cotxe, ús del casc en moto i bicicleta, conducció sota els efectes de l'alcohol o altres drogues.

Tota la informació es mostra per gènere i curs; i per gènere i nivell socioeconòmic del barri del centre educatiu.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Enquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

La salut i els seus determinants en l'alumnat adolescent de Barcelona. Enquesta FRESC 2016 (PDF)

Observacions:

Durant l'any 2016 s'ha portat a terme el treball de camp de la nova enquesta. Les dades i els informes preliminars estaran disponibles a partir de juny 2017.

L'informe "La salut i els seus determinants en l'alumnat adolescent de Barcelona. Enquesta FRESC 2016" està en procés d'elaboració i serà presentat en roda de premsa abans de l'estiu 2017. El document de taules exhaustives està en procés d'elaboració. El document resum i visual amb els principals indicadors es farà arribar en paper a les escoles al llarg de l'any.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.