Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Codi: 09 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria tant pel que fa a les numèriques com a les individualitzades. Les primeres es reben setmanalment i constitueixen un resum numèric del nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Finalitat: Conèixer el nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: per a les malalties de declaració numèriques: nombre de casos/setmana, centre declarant, setmana; per a les malalties de declaració individualitzades: nom, edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d'inici dels símptomes, declaració per sospita o per confirmació.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 41.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/090301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen coneixement sobre el comportament (evolució i tendència) de les malalties infeccioses (casos aïllats i brots epidèmics) subjectes a vigilància epidemiològica (taxes d'incidència). Els resultats es poden consultar en el Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC), que ofereix a cada publicació les dades de casos per setmanes, i anualment el resum de les dades de l'any anterior, i al web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya, província, comarca i municipi. També regió sanitària, sector sanitari i àrea bàsica de salut.

Resultats publicats:

Casos per setmanes. Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) (Internet)

Resums anuals. Malalties de declaració obligatòria (Internet)

Observacions:

La publicació dels resultats de l'any 2010 es preveu al llarg del segon trimestre del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.