Saltar al contingut principal

ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

Codi: 09 09 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recollida sistemàtica i contínua de la informació sobre els casos de càncer amb l'anàlisi de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer per conèixer la magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: centres sanitaris de Catalunya, Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: incidència, mortalitat, supervivència, prevalença, localització, sexe, edat.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010-2020

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012

Cost directe estimat: 180.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recollida sistemàtica i contínua de la informació sobre els casos de càncer que permeti conèixer la magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya mitjançant el càlcul i l'anàlisi de la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

El càncer a Catalunya 1993-2020(pdf)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

El càncer a Catalunya 1993-2020

Observacions:

El registre del càncer de Catalunya es troba en fase de desenvolupament. Mentre el registre no estigui operatiu, el Plan director d'Oncologia posa a disposició informació estimada i projeccions sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer per a tot Catalunya, calculades a partir de les dades dels registres de Girona i de Tarragona i el Registre de mortalitat de Catalunya.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.