Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

Codi: 09 09 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Girona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut Català d'Oncologia

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, altres

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: data d'incidència, localització tumoral, sexe, edat, histologia de la neoplàsia maligna. Estadificació. Supervivència a cinc anys (observada i relativa)

Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia, Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/090902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Incidència i supervivència de càncer segons el gènere, edat i tipus tumoral a la Regió Sanitària Girona, realitzat per la Unitat d'Epidemiologia i Registre de càncer de Girona.

Referència temporal: 2011

Desagregació territorial: Girona

Resultats publicats:

El Càncer a Girona 2007-2009. Projeccions de la Incidència 2013-14. Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

El Càncer a Girona 2007-2009. Projeccions de la Incidència 2013-14. Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (PDF)

Observacions:

Els resultats corresponents a l'any 2010 i 2011 encara no estan disponibles al web però poden sol·licitar-se per correu electrònic a l'adreça: rcgirona@icogirona.scs.es. Durant l'any 2016 es preveu publicació al web de les dades de 2010 a 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.