Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Codi: 09 09 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Operació de recollida, selecció i tractament d'informació de múltiples fonts, seguida d'un tractament estadístic per tal d'obtenir dades sobre incidència de càncer i supervivència del càncer als cinc anys dels pacients diagnosticats a la demarcació de Tarragona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: tipus de càncer segons la localització del tumor primari

Organismes difusors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2006-2007

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2011

Cost directe estimat: 179.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/090903

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Incidència de càncer per sexe, edat i tipus tumoral dels anys 2006 i 2007 (per a aquest any les dades són provisionals) de la demarcació de Tarragona, les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i les comarques abastades per aquestes regions sanitàries.

Supervivència dels pacients amb càncer diagnosticats l'any 2004 als tres anys a la demarcació de Tarragona i la supervivència a tres anys dels pacients diagnosticats l'any 2005.

Referència temporal: 2006 i 2007

Resultats publicats:

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA). El càncer a Tarragona

Incidència de càncer a Tarragona, 2006 (multicopiat)

Incidència de càncer a Tarragona, 2007 (resultats provisionals) (multicopiat)

Observacions:

La informació multicopiada es pot sol·licitar a la Fundació Lliga per a la Investigació i prevenció del càncer (FUNCA) i també està disponible a la biblioteca de l'Idescat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.