Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS

Codi: 09 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d'activitat de donació i trasplantament i de llistes d'espera per a trasplantaments d'òrgans a Catalunya. Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'Espanya i d'altres països.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients i dades del procediment

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: 41.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/091001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les dades més rellevants sobre l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya: característiques dels donants, dades sobre l'obtenció dels òrgans destinats a trasplantament i informació sobre l'intercanvi amb altres organitzacions. A més, s'avalua l'evolució de les llistes d'espera, es mostren comparacions internacionals i és faciliten dades de supervivència dels receptors.

Referència temporal: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Activitat de donació i transplantament d'òrgans a Catalunya. Informe 2014. Canal de donació i trasplantament (minisite del Canal Salut) (PDF)

Donació i transplantament. Observatori de Salut de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Activitat de donació i transplantament d'òrgans a Catalunya. Informe 2014. Canal de donació i trasplantament (minisite del Canal Salut) (PDF)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.