Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Codi: 09 13 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al Telèfon 012 sobre consum i a l'Agència Catalana del Consum, explotant la informació disponible de caràcter administratiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre consultes, reclamacions i protecció dels consumidors.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: residència, edat i sexe dels usuaris, classificació de trucades per matèries, finalitat, hora i dia de la sol·licitud de serveis

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/091301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Obtenció de les estadístiques bàsiques de les consultes, reclamacions i denúncies, amb motiu de les trucades al telèfon 012 sobre temes de consum i a l'Agència Catalana del Consum.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades: comarcal i provincial

Resultats publicats:

Balanç d'actuacions de l'Agència Catalana de Consum. 2016

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Balanç d'actuacions de l'Agència Catalana del Consum 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.