Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

Codi: 10 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Creació d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris, referides als mateixos centres, als alumnes i als professors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ELS ALUMNES I ELS PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

Finalitat: Creació i posterior explotació estadística d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris referides als mateixos centres, als alumnes i als professors.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: Curs 2011-2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 100.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/100501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades difoses corresponents a ensenyaments de règim general es refereixen a centres segons el tipus d'ensenyament que imparteixen; alumnes per sexe, cursos, edats, nacionalitat, repetidors, llengua estrangera que estudien, alumnes que tenen necessitats educatives especials, modalitat o especialitat que cursen, quan és el cas, i avaluació final d'estudis excepte a educació primària; grups per nivell i curs; personal docent segons tipus i sexe a infantil i primària, i per tipus, sexe, edat i dedicació a secundària. Dels ensenyaments de règim especial, les dades que es difonen són: centres segons el tipus d'ensenyament que imparteixen; alumnes per sexe, cursos, edats, modalitat o especialitat que cursen, quan és el cas, i avaluació final d'estudis que donen alguna titulació; i personal docent segons tipus i sexe.

Referència temporal de les dades: curs 2011-2012

Desagregació territorial: comarques i serveis territorials d'ensenyament

Resultats publicats:

Estadística del curs 2011-2012 (Internet)

Observacions:

Les principals variables s'exploten també per àmbit municipal.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.