Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONSUM I PRÀCTIQUES CULTURALS

Codi: 10 10 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració del projecte tècnic i execució de la fase de treball de camp de la tercera edició de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals 2011, per tal d'obtenir resultats estadístics sobre el consum i les pràctiques culturals de la població de 15 i més anys.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM CULTURAL

Finalitat: Coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: pràctiques culturals i equipaments culturals als habitatges

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 240.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

Durant l'any 2011 s'ha valorat el projecte tècnic de la tercera edició de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals 2011 i s'ha considerat necessari aturar la fase de treball de camp per tal d'analitzar les dades sobre consum i pràctiques culturals que recullen altres ens per tal de substituir la font d'informació original basada en un nou treball de camp.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.