Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS

Codi: 10 14 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions a partir de la informació de caràcter administratiu disponible en el Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic. Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant la combinació entre l'enquestació postal i Internet.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS MUSEUS I LES COL·LECCIONS

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 40.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a les activitats realitzades als museus, com ara visites guiades, biblioteques, arxius, audiovisuals, conferències, cursos, rutes i itineraris. També es presenten les dades d'activitat en restauració de béns mobles que el Departament de Cultura duu a terme a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Les dades es difonen en l'apartat Museus de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Observacions:

Per motius econòmics la seva difusió està prevista per al segon trimestre de l'any 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.