Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CINEMA

Codi: 10 15 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'Estadística de cinema, sector exhibició, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL CINEMA

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector de la producció, la distribució i l'exhibició cinematogràfica a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat de la pel·lícula, espectadors i recaptació

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/101501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen als llargmetratges produïts i coproduïts per productores catalanes, nombre de pantalles i sales de cinema en actiu, així com el nombre de sessions, aforament, espectadors i recaptació. Aquestes últimes dades presenten també la seva desagregació corresponent per a les pel·lícules en llengua catalana.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya 2016. Audiovisual (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya 2015. Audiovisual (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.