Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Codi: 10 24 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de l'explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la Secretaria General de l'Esport.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Finalitat: Sistematització de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, federacions, participació i altres dades d'interès.

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia

Organismes difusors: Departament de la Presidència

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2014

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/102401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació que es difon correspon a espais esportius per tipus, clubs i llicències per a federacions esportives, i participants als Jocs Esportius Escolars per esport i sexe. Les dades es poden consultar a l'apartat "Esport" del capítol "Cultura, lleure i llengua" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Esports. Cultura, lleure i llengua. Anuari estadístic de Catalunya

Observacions:

Les dades definitives sobre la participació als Jocs Esportius Escolars corresponents al curs 2012-2013 es preveu tenir-les disponibles abans del 30 de juny.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.