Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Codi: 10 25 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de dades actualitzades sobre la pràctica d'activitats físicoesportives a Catalunya a partir d'una enquesta a la població de 16 anys o més.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Finalitat: Conèixer l'activitat física practicada, la periodicitat, la instal·lació utilitzada i altres dades d'interès.

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: condicions i característiques de les activitats físicoesportives practicades, lloc i motivacions, etc.

Organismes difusors: Departament de la Presidència

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Cost directe estimat: 40.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/102501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Observacions:

Per causa de manca de disponibilitat pressupostària s'ha ajornat la realització de l'enquesta sobre la pràctica d'activitats físicoesportives a Catalunya per a majors de 16 anys. Aquesta enquesta es realitzarà l'any 2017.

Malgrat no estar previst al PAAE 2016, durant l'any 2016, s'ha dut a terme l'anàlisi corresponent a l' "Enquesta sobre la pràctica d'activitat fisicoesportiva extraescolar per a infants i adolescents de 6 a 16 a Catalunya".

L'enquesta s'ha presentat públicament el mes d'abril de 2017. Aquesta actuació es complementària a l'enquesta "Estadística sobre activitats fisicoesportives a Catalunya any 2017", per a majors de 16 anys.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.