Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Codi: 10 27 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Realització d'una enquesta dirigida a les entitats culturals no federades per tal de conèixer les dades relatives al nombre, l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural de Catalunya. Obtenció dels resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent a les associacions culturals no federades i sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics. Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant la combinació entre l'enquestació postal i Internet.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Finalitat: Coneixement del nombre i de l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: a definir

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 40.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/102701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Per tercer sector s'entén el conjunt d'entitats que desenvolupen activitats socials i sense ànim de lucre, i que no formen part del sector públic. La informació disponible fa referència a àmbits d'actuació territorial i cultural, activitat, participació, equipaments, personal i pressupost.

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística per àmbits culturals. Estadística del tercer sector cultural (Internet)

Observacions:

Per motius econòmics la seva difusió està prevista per al segon trimestre de l'any 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.