Saltar al contingut principal

INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

Codi: 11 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, fent una desagregació segons la divisió territorial vigent, així com seguir-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i tractament estadístic de dades disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: INDICADORS SOCIALS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal i la distribució territorial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: grups socials, salut, educació, treball, renda, habitatge, llengua, cultura, participació, benestar social

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 44.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/110101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han continuat actualitzant els indicadors socials territorials que permeten caracteritzar les condicions materials de vida de la població catalana, considerant la distribució territorial, així com determinats grups socials. Els àmbits temàtics considerats són els de la salut, el treball, la renda i el consum, l'habitatge, la llengua, la cultura, el lleure, la participació, la protecció social i el medi ambient.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: comarques

Resultats publicats:

Indicadors socials territorials

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.