Saltar al contingut principal

INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

Codi: 11 01 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, fent una desagregació segons la divisió territorial vigent, així com seguir-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i tractament estadístic de dades disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: INDICADORS SOCIALS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal i la distribució territorial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: grups socials, salut, educació, treball, renda, habitatge, llengua, cultura, participació, benestar social

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 45.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/110101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Actualització permanent del Sistema d'indicadors socials. El seu objectiu és descriure la societat catalana i permetre analitzar-ne l'evolució temporal. Els àmbits temàtics considerats són els de la salut, el treball, la renda i el consum, l'habitatge, la llengua, la cultura, el lleure, la participació, la protecció social i el medi ambient.

Referència temporal de les dades: contínua

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Indicadors socials territorials

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.