Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT

Codi: 11 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per tal de detectar les tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d'intervenció. Els indicadors s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i cohesió social.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT

Finalitat: Obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la joventut.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/110401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Conjunt d'indicadors sobre la realitat juvenil de Catalunya actualitzats periòdicament i organitzats en els àmbits temàtics següents: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i cohesió social.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sistema d'indicadors sobre la joventut (Internet)

Observacions:

Alguns indicadors es presenten desagregats pels àmbits del Pla territorial.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.