Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA

Codi: 11 04 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tercera edició d'aquesta estadística oficial centrada a analitzar les condicions de vida de les persones de 15 a 34 anys residents a Catalunya, especialment amb relació a les seves trajectòries educatives, laborals, domiciliàries i familiars.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT

Finalitat: Obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la joventut.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 132.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/110402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Temàtiques tractades: educació, treball, habitatge, família, participació, oci i cultura, polítiques socials. Variables de desagregació: sexe, edat, lloc de naixement, àmbits del Pla territorial.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Enquesta de la joventut de Catalunya 2012. Principals resultats estadístics (Internet)

Observacions:

La complexitat del treball de camp i del procés de depuració de les dades han provocat un endarreriment en la data prevista de difusió. S'espera publicar els resultats durant el segon trimestre del 2013 i es podran consultar a l'adreça indicada.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.