Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES

Codi: 11 05 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Manteniment i actualització d'un recull de dades estadístiques que té l'objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la situació social de les dones a Catalunya, per tal de detectar les tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d'intervenció. Les dades s'organitzen en vuit àmbits temàtics: demografia, ensenyament, llars i famílies, participació ciutadana, recerca i desenvolupament, salut, treball i violència masclista.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: ESTADÍSTICA DE LES DONES

Finalitat: Sistematització de la informació estadística de la situació social de les dones a Catalunya, ordenant els aspectes demogràfics, de salut, educació, formació, treball, ingressos, protecció social, ús del temps i altres indicadors socials d'interès que permetin la comparabilitat temporal i territorial amb els països de l'entorn de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/110501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recull de dades estadístiques organitzades en àmbits temàtics que té l'objectiu de proporcionar informació fiable i significativa sobre la situació social de les dones a Catalunya.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Recull de dades estadístiques sobre la situació de les dones

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.