Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

Codi: 11 06 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

Finalitat: Elaboració d'un sistema d'indicadors sobre la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat que permeti disposar d'informació i facilitar el seguiment i l'avaluació de les actuacions departamentals per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: prevalença de la discapacitat, relació amb l'activitat econòmica, contractes laborals, demandes d'ocupació, atur registrat, accions d'inserció, mercat ordinari, mercat protegit, sexe, edat, tipus de discapacitat, nivell formatiu

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/110601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la situació i evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors sobre discapacitat i ocupació

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.