Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL

Codi: 11 07 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la compatibilització de la vida laboral i personal i la incidència de les noves organitzacions de les formes de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE ELS USOS DEL TEMPS I LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL

Finalitat: Elaboració d'un sistema d'indicadors que aporti dades i coneixement sobre la realitat en el repartiment del temps de treball i la conciliació i que permeti una aplicació més efectiva de les polítiques d'igualtat en aquest àmbit.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors de context sobre: evolució de les necessitats de cura, inserció de la dona en el mercat de treball, repartiment de tasques familiars; temps de treball, horaris, permisos i llicències per motius familiars, noves formes d'organització del treball, sexe, edat, nivell formatiu, existència de càrregues familiars

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 45.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/110701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la compatibilització de la vida laboral i personal.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Observacions:

En el moment de redactar aquest informe s'està duent a terme la fase de tabulació de resultats, els quals es preveu de publicar en el 4t trimestre del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.