Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL

Codi: 12 03 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ponència Ambiental

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de declaracions, localització, tipus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Abril del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de declaracions d'impacte ambiental emeses segons el tipus d'activitat realitzada.

La difusió de les dades es fa a través de la publicació "Dades del medi ambient a Catalunya" i de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (apartat "Qualitat ambiental").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Qualitat ambiental (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Qualitat ambiental (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.