Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE

Codi: 12 04 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE

Finalitat: Explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Proporció de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (totals i PH10), plom, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè i sulfur d'hidrogen.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació que es proporciona correspon als valors màxims i mitjans de l'índex català de qualitat de l'aire (ICQA). Les dades es difonen a diverses publicacions específiques, en l'apartat "Aire" del capítol "Medi ambient" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011 (anys diversos)

Desagregació territorial: Catalunya i poblacions d'emplaçament de la xarxa de vigilància

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.