Saltar al contingut principal

INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA D'ESTIU

Codi: 12 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració d'uns indicadors a partir d'anàlisis periòdiques de mostres d'aigua per tal de conèixer els principals elements que pol·lueixen i el nivell bacteriològic de les platges al llarg de la temporada d'estiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: INDICADORS DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LES AIGÜES LITORALS I DE BANY

Finalitat: Coneixement de la qualitat de l'aigua litoral a Catalunya i l'estat de les aigües de bany en la temporada d'estiu.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fundació URV

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Concentracions d'Escherichia coli i enterococs intestinals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es proporcionen corresponen a la classificació de les aigües de bany, durant la temporada d'estiu, d'acord amb la Directiva del Consell 2006/7/CE. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en l'apartat "Aigua" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: comarcal i provincial.

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Resultats de la temporada de bany a Catalunya (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Observacions:

Les dades de la temporada de bany corresponen a l'estiu del 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.