Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS INCENDIS FORESTALS

Codi: 12 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Coneixement del nombre d'incendis forestals, la superfície forestal arbrada i no arbrada afectada i les causes dels incendis forestals. Explotació estadística de les dades administratives disponibles. Enllaç electrònic a les dades d'incendis forestals i el sistema d'informació geogràfica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS INCENDIS

Finalitat: Coneixement del nombre d'incendis, la localització i la superfície de bosc arbrada i no arbrada afectada pels incendis majors de deu hectàrees.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'incendis forestals, superfície afectada, grups de causes d'incendis forestals

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya, vegueries

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen a l'apartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, i corresponen als incendis forestals per causes, mesos i superfície afectada.

Referència temporal de les dades: 2011 a 2015

Desagregació territorial: Catalunya i comarcal

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya. Medi natural. Incendis forestals. Per causes

Anuari estadístic de Catalunya. Medi natural. Incendis forestals. Per mesos

Anuari estadístic de Catalunya. Medi natural. Incendis forestals. Superfície afectada

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.