Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES

Codi: 12 10 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei de Meteorologia de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CLIMATOLOGIA

Finalitat: Obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/121001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a observacions principals sobre meteorologia, termometria i pluviometria, així com sobre la temperatura de l'aigua de mar. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en l'apartat "Clima" del capítol "Medi ambient" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat "Climatologia" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011 (anual i mensual)

Desagregació territorial: comarcal.

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011(Internet)

Anuari de dades meteorològiques 2011(Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

Observacions:

A la publicació "Medi ambient a Catalunya", a més, hi trobem l'evolució històrica de la temperatura i la precipitació anual a l'Observatori de l'Ebre i a l'Observatori Fabra.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.