Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES

Codi: 12 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei de Meteorologia de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CLIMATOLOGIA

Finalitat: Obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/121001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades sobre meteorologia, termometria, pluviometria i temperatura de l'aigua del mar. Les dades es difonen en diverses publicacions: Anuari de dades climatològiques del web del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi Ambient", apartat "Clima"), en "Dades del medi ambient de Catalunya, 2015", i l'Anuari estadístic de Catalunya (capítol "Territori i Medi ambient", apartat "Climatologia").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Anuari 2014 del Servei Meteorològic de Catalunya

Anuari del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Meteorologia. Anuari estadístic de Catalunya

Termometria. Temperatures màximes. Anuari estadístic de Catalunya

Termometria. Temperatures mínimes. Anuari estadístic de Catalunya

Pluviometria. Anuari estadístic de Catalunya

Aigua de mar. Temperatura mitjana. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Clima (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Clima (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.