Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES I MONITORATGE CLIMÀTIC

Codi: 12 10 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei de Meteorologia de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de downscaling estadístic i dinàmic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CLIMATOLOGIA

Finalitat: Obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Depenent del producte, en finalitzar el mes, l'estació climàtica o l'any

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/121001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades sobre meteorologia, termometria, pluviometria i temperatura de l'aigua del mar. Les dades es difonen a diverses publicacions: a l'Anuari de dades climatològiques de la web del Servei Meteorològic de Catalunya, a l'anuari del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi ambient", apartat "Clima"), a "Dades del medi ambient a Catalunya 2016" (apartat 3 "Medi atmosfèric"), i a l'anuari estadístic de l'Idescat (capítol "Climatologia").

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Anuari 2015 del Servei Meteorològic de Catalunya

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015

Dades del medi ambient a Catalunya 2016 (PDF)

Meteorologia. Anuari estadístic de Catalunya

Termometria. Temperatures màximes. Anuari estadístic de Catalunya

Termometria. Temperatures mínimes. Anuari estadístic de Catalunya

Pluviometria. Anuari estadístic de Catalunya

Aigua del mar. Temperatura mitjana. Anuari estadístic de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015. Medi ambient. Clima (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015. Medi ambient. Clima (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.