Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

Codi: 12 14 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

Finalitat: Conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de figures de planejament general vigent

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/121401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades de planejament general vigent dels municipis de Catalunya, amb la informació de la figura del pla, data de publicació al DOGC i superfície en hectàrees (total, urbà, urbanitzable i no urbanitzable).

Es fa la difusió a través de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Ordenació del territori i urbanisme", apartat "Urbanisme") i el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) publicat al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Referència temporal de les dades: 1 de gener de 2014

Desagregació territorial: municipal i comarcal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Mapes, dades i indicadors. Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Ordenació del territori i urbanisme (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Ordenació del territori i urbanisme (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.