Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Codi: 12 17 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit ferroviari.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Finalitat: Conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per cadascuna de les tipologies de transport ferroviari

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/121701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades de la xarxa ferroviària de Catalunya, així com de l'evolució de la demanda dels diferents transports ferroviaris (RENFE, FGC, metro, tramvies, i cremalleres). Dades de viatgers i de mercaderies.

La difusió es fa mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Transport i Mobilitat", apartat "Transport per ferrocarril") i l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Transports i TIC", apartat "Mitjans de transport- Ferrocarril. Transport de viatgers i mercaderies")

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya. Desagregació per línia ferroviària

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Transports i TIC. Ferrocarril. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Transport per ferrocarril (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Transport per ferrocarril (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.