Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Codi: 12 19 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives provinents de Ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Finalitat: Conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vaixells, passatgers, mercaderies i volum de pesca als ports catalans

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/121901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades administratives analitzades dels Ports de la Generalitat, Port de Barcelona i Port de Tarragona ens donen informació del nombre de vaixells, passatgers, creuers, volum de mercaderies, pesca, i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Transport i Mobilitat", diversos apartats: Ports de la Generalitat/ Port de Barcelona/ Port de Tarragona/i Resum dels ports de Catalunya) i l'Anuari estadístic de Catalunya (capítol "Transports i TIC", apartat "Ports")

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya. Desagregació per ports

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Ports de Catalunya. Transport i TIC. Anuari estadístic de Catalunya

Ports de la Generalitat. Transport i TIC. Anuari estadístic de Catalunya

Ports de Barcelona i Tarragona. Transport i TIC. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Resum dels ports de Catalunya (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Resum dels ports de Catalunya (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.