Saltar al contingut principal

INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ

Codi: 12 20 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació proporcionada per les autoritats metropolitanes del transport sobre el transport urbà de superfície en forma d'indicadors per conèixer el nivell d'oferta i de demanda dels serveis de transport urbà de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ

Finalitat: Conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers (en milions), nombre de línies, longitud de la xarxa (en km) i vehicles - km (milions) del transport urbà de Catalunya.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/122001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

Atès que la xarxa d'autobusos urbans no és competència de la Generalitat de Catalunya, la recollida d'informació d'aquesta estadística presentava una dificultat elevada, la qual cosa, junt amb les restriccions econòmiques, ha fet que aquesta estadística no s'hagi dut a terme.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.