Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

Codi: 12 22 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu per conèixer la longitud, el tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

Finalitat: Conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: longitud de les carreteres i tipus de via

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Longitud de les carreteres, tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat segons la titularitat competencial (Generalitat, Estat, i diputacions).

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Transports i Mobilitat", apartat "Carreteres- Xarxa de carreteres") i l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Transports i TIC", apartat "Carreteres- Xarxa viària. Per tipus de via").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya i províncies

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Carreteres. Transport i TIC. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Xarxa viària (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Xarxa viària (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.