Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Codi: 12 23 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diferents concessionàries d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Finalitat: Conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de les carreteres de la xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Volum de trànsit a les carreteres de la xarxa de Catalunya. IMD (intensitat mitjana diària) de les carreteres a les diferents demarcacions territorials, vehicles –quilòmetres i percentatge sobre la IMD dels vehicles pesants-.

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Transport i Mobilitat", apartat "Carreteres"), a través del Pla d'aforaments 2014 i a l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Transports i TIC", apartat "Carreteres- Xarxa viària de la Generalitat. Trànsit").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: demarcacions territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre)

Resultats publicats:

Pla d'aforaments 2014 (PDF)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Carreteres. Transport i TIC. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Trànsit (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Trànsit (PDF)

Pla d'aforaments 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.