Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 12 29 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada depurada i tractada.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potencia.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/122901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació de l'impost de vehicles: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potència.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona (Internet)

Informes estadístics. Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona 2010 (Internet i publicació impresa)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

El web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona es visualitza exclusivament amb el navegador Internet Explorer.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.