Saltar al contingut principal

MARC INPUT-OUTPUT DE CATALUNYA

Codi: 13 01 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització de treballs continuats de revisió, actualització i explotació del Marc Input-Output, com a base informativa imprescindible per a l'elaboració de la resta d'estadístiques macroeconòmiques.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA

Finalitat: Elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: macromagnituds, demanda final i intermèdia, inputs primaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 36.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/130101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2016 s'han realitzat treballs continuats de revisió, actualització i explotació del Marc Input- Output, com a base informativa imprescindible per a l'elaboració de la resta d'estadístiques macroeconòmiques.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018