Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS

Codi: 13 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques d'impactes econòmics a fi de quantificar els efectes directes i indirectes i els multiplicadors de diferents activitats econòmiques (com ara el turisme) a partir de la metodologia del model input-output.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA

Finalitat: Elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció, valor afegit brut, ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: A comanda

Cost directe estimat: 28.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen impactes directes i indirectes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació sota diferents hipòtesis de variació de la demanda final. La metodologia de càlcul d'aquests impactes es basa en el model input-output i el càlcul es fonamenta en la Taula Input-Output de Catalunya 2011.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Observacions:

Per demanar informació cal fer-ho mitjançant una sol·licitud a l'Idescat

http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/demandes/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.