Saltar al contingut principal

AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

Codi: 13 05 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Finalitat: Conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de variació del PIB total, de l'agricultura, de la indústria, de la construcció i dels serveis

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 21.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130502

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015