Saltar al contingut principal

COMPTABILITAT SATÈL·LIT DE L'AIGUA

Codi: 13 06 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tancament dels treballs d'elaboració del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005. Representació sistemàtica, comparable i detallada dels fluxos quantitatius i qualitatius que es produeixen al sistema hidrològic, i de les seves relacions amb els diferents sectors econòmics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES SATÈL·LIT

Finalitat: Representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Universitat de Barcelona

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: totes les variables que tenen relació amb el sector de l'aigua des del punt de vista de l'oferta i la demanda.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2005

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/130601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre captació i usos de l'aigua per branques d'activitat i sobre contaminants abocats per branques productives. El compte satèl·lit mostra la relació existent entre l'estructura productiva de l'economia catalana, a partir de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 i els usos de l'aigua. Concretament es presenten els resultats dels usos directes i indirectes de l'aigua, per branques d'activitat i una desagregació de l'aigua utilitzada segons categories de demanda final.

Referència temporal de les dades: 2005

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

El compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.