Saltar al contingut principal

COMPTABILITAT SATÈL·LIT

Codi: 13 06 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Promoure, assessorar i col·laborar en la redacció i càlcul de comptes satèl·lit en diversos àmbits d'interès a precisar.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES SATÈL·LIT

Finalitat: Representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: altres òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, departaments de la Generalitat de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: producció, valor afegit brut, ocupació i altres específiques de cada compte satèl·lit

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: Sota comanda

Cost directe estimat: 28.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/130602

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any s'han dut a terme diversos contactes no oficials amb departaments de la Generalitat i altres organismes interessats amb l'objectiu de cercar acords i sinergies sense que hagi estat possible establir cap compromís concret.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.