Saltar al contingut principal

COMPTABILITAT SATÈL·LIT DEL TURISME

Codi: 13 06 03 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Treballs d'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme. Aquest compte permet obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual d'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES SATÈL·LIT

Finalitat: Representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: variables relacionades amb la generació i distribució del valor afegit turístic, ocupació i despesa turística

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Cost directe estimat: 100.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/130603

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Treballs d'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme. Aquest compte permet obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual d'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.