Saltar al contingut principal

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

Codi: 13 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana amb la finalitat de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen. Malgrat que la periodicitat d'aquesta operació és anual no es descarta, si s'escau, que pugui ser semestral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A CATALUNYA

Finalitat: Elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: creixement del PIB i dels diferents components de la demanda interna i externa. Evolució prevista de l'ocupació i de la taxa d'atur

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2015

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació presenta una estimació de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana per al 2015 i 2016. Aquesta informació s'acompanya de les previsions dels principals organismes econòmics sobre l'economia espanyola i l'economia internacional.

Referència temporal de les dades: 2015 i 2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Previsions Macroeconòmiques. "Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2015-2016". Juny de 2015 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Previsions Macroeconòmiques. "Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2015 i 2016". Juny de 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.