Saltar al contingut principal

COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Codi: 14 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema europeu de comptes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Finalitat: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/140701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les principals variables estudiades són la quantificació del valor de la producció vegetal i animal (a preus bàsics), els serveis de l'agricultura i les activitats secundàries no agràries, els consums intermedis, el valor afegit brut, les amortitzacions, les altres subvencions, els altres impostos i, finalment, la renda agrària.

Disponible el càlcul de les macromagnituds agràries des del 1995 fins al 2014 i publicada a Internet la sèrie des del 2002 fins al 2014.

Referència temporal de les dades: 2013 (renda definitiva) i 2014 (avanç de renda definitiva)

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Renda agrària definitiva 2013

Avanç renda agrària 2014

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Renda agrària definitiva 2013

Avanç renda agrària 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.