Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Codi: 14 12 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Finalitat: Explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques de la maquinària

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/141201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Noves inscripcions de maquinària en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), per tipus (tractors, motocultors, tragelles remolcades, etc.). Les dades també es difonen en l'apartat Sector agrari del capítol d'Agricultura, ramaderia i pesca de l'Anuari estadístic de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010 i històric des de 2004

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Resum d'inscripcions de maquinària. Fulls informatius Maquinària Agrícola

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.