Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Codi: 14 12 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Finalitat: Explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques de la maquinària

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/141201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Noves inscripcions de maquinària en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), per tipus (tractors, motocultors, tragelles remolcades, etc.). Les dades també es difonen a l'apartat "Sector agrari" del capítol "Agricultura, ramaderia i pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011 i històric des del 2007

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Resum d'inscripcions de maquinària. Fulls informatius Maquinària agrícola (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.