Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Codi: 14 12 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Finalitat: Explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques de la maquinària

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/141201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Noves inscripcions de màquines en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) per tipus: tractors, motocultors, tragelles remolcades, etc. Les dades també es difonen a l'apartat "Sector agrari" del capítol "Agricultura, ramaderia i pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2014 i històric des del 1995

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Resum d'inscripcions de maquinària. Fulls informatius de maquinària agrícola

Anuari estadístic de Catalunya. Sector agrari. Maquinària agrícola

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.