Saltar al contingut principal

XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Codi: 14 16 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions al llarg de l'any, en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Finalitat: Fer el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció, despeses, valor afegit, renda i ràtios econòmiques i financeres

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 360.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/141601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions al llarg de l'any, en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Xarxa comptable agrària

Observacions:

Les dades corresponents a l'any 2012 estaran disponibles al llarg del mes de juny.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.