Saltar al contingut principal

XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Codi: 14 16 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions efectuades al llarg de l'exercici en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Finalitat: Fer el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció, despeses, valor afegit, renda, ràtios econòmiques i financeres

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 360.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/141601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions al llarg de l'any, a partir d'una mostra d'explotacions representatives de les diverses orientacions tècnico-econòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti efectuar el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Xarxa comptable agrària de Catalunya (XCAC)

Observacions:

Les dades corresponents a l'exercici 2015 estaran disponibles al llarg del mes de juny de 2017.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.