Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

Codi: 14 19 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una operació d'enquesta

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

Finalitat: Obtenció d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: Inversió industrial a Catalunya per sectors; els factors que influeixen en la inversió i les finalitats a les quals va destinada.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 52.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/141901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporciona informació sobre l'evolució recent i futura de la inversió industrial a Catalunya, els factors que influeixen en la inversió industrial i les finalitats a les quals va destinada per sectors. Les dades es difonen en l'apartat Inversió industrial a Catalunya de la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació, així com en l'apartat Inversió industrial dels Indicadors d'estructura econòmica que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Inversió industrial a Catalunya (Internet)

Inversió industrial (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.